รู้ไหม..อายุเท่าไรถึงเหมาะที่จะผ่าฟันคุด และผลเสียหากปล่อยทิ้งไว้

คำถาม : ช่วงอายุที่เหมาะกับการผ่าฟันคุด ?
คำตอบ : 18-25 ปี
เหตุผล : เนื่องจากกระดูกขากรรไกรและรากฟันยังมีพัฒนาการอยู่ การผ่าออกในช่วงนี้แผลจะหายเร็ว โอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าก็จะน้อยเช่นกัน

คำถาม : ผลเสียของการปล่อยทิ้งไว้มีอะไรบ้าง ?
คำตอบ :
1. ฟันที่อยู่ติดกับฟันคุดมีโอกาสผุ เนื่องจากเศษอาหารไปติดตามซอกฟัน ทำความสะอาดได้ยาก
2. อาจเกิดเหงือกอักเสบ เนื่องจากเศษอาหารไปติดตามซอกเหงือก ทำความสะอาดได้ยาก
3. เกิดความเจ็บปวด เนื่องจากฟันคุดไปดันขากรรไกร รากฟัน อาจถึงขั้นทำให้เกิดการละลายตัวของกระดูกรากฟันและขากรรไกรในที่สุด
4. กระดูกขากรรไกรบริเวณที่มีฟันคุดฝังอยู่จะมีโอกาสกระดูกบางและแตกหักได้ง่าย หากเกิดการกระทบกระเทือน หรืออุบัติเหตุ