#วิธีหยุดความกลัวตอนขณะทำฟัน คุณอาจจะรู้สึกกังวลตอนไปพบทันตแพทย์ กลัวว่าตอนทำฟันอาจจะเจ็บ หรือไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะตรวจเจอปัญหาอะไรบ้าง เช่น ฟันผุเยอะ หรือเคยมีประสบการณ์ทำฟันที่ไม่ดีมาก่อน ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุของความกลัว ความกังวล และความเครียดในช่วงเวลาก่อนและระหว่างทำฟันได้ เรามีวิธีที่จะช่วยให้คุณหยุดความกลัวและคลายความกังวดังนี้

  • บอกคุณหมอถึงสิ่งคุณกังวล หรือเล่าประสบการณ์ไม่ดีที่ผ่านมาในการทำฟัน คุณหมอจะให้คำแนะนำที่ดีได้
  • อย่ากลัวที่จะถาม บางทีการได้รู้ขั้นตอนหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก็สามารถช่วยเลี่ยงความกลัวที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ได้
  • ส่งสัญญาณมือให้คุณหมอทราบ เมื่อคุณรู้สึกเจ็บหรือต้องการขอหยุดชั่วคราว
  • หากรู้สึกเจ็บตรงขั้นตอนใดของการรักษา ควรบอกคุณหมอให้ทราบทันที คุณหมอจะมีวิธีการที่ช่วยบรรเทาให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้
  • สวมหูฟังแล้วเปิดเพลงโปรดฟังไปด้วย จะช่วยลดความกังวลได้
  • หาลูกบอลหรือของเล่นเล็กๆ พอดีมือมาบีบเล่นคลายเครียด
  • จินตนาการถึงสถานที่ๆ เคยไปแล้วมีความสุข เช่น สวนสาธารณะ ทะเล ภูเขา ฯลฯ
  • ทำสมาธิ สังเกตุลมหายใจเข้าออก

สิ่งสำคัญคือ คุณควรเปิดใจคุยกับคุณหมอถึงปัญหาความกลัวตอนทำฟันเป็นอันดับแรก เพราะความกลัว ความกังวล ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มากน้อยไม่เท่ากัน หากคุณหมอทราบถึงปัญหาของคุณแล้วก็จะหาวิธีการที่เหมาะสมที่ช่วยลดความกลัวของคุณได้ รวมถึงเพิ่มความมั่นใจในการทำฟันให้คุณมากยิ่งขึ้นด้วย