อินเลย์และออนเลย์ (Inlays and Onlays) เป็นการบูรณะฟันที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไปค่อนข้างมากจากฟันผุหรือฟันแตกจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่เกินกว่าจะทำการอุดฟันตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีเนื้อฟันเหลือเพียงพอที่จะทำการบูรณะได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการครอบฟัน (Crown)

ข้อดีของอินเลย์และออนเลย์ 

  • มีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุอุดฟันแบบปกติ มีความแข็งแรงและทนต่อแรงบดเคี้ยว
  • ปกป้องเนื้อฟันที่เหลือ และป้องกันการแตกหัก
  • ขอบเขตในบางตำแหน่งไม่ครอบคลุมลงไปถึงเหงือก ทำให้ทำความสะอาดบริเวณขอบเหงือกเป็นไปได้ง่ายกว่า

ขั้นตอนการทำ

  1. ทันตแพทย์ตรวจฟันโดยละเอียด และทำการถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อตรวจสภาพของโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน
  2. กรอตกแต่งฟันร่วมกับการใส่ยาชา เพื่อป้องกันอาการเสียวฟัน
  3. ทำการพิมพ์ฟันที่ทำการกรอแต่งและนำไปทำชิ้นงานบูรณะ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ทันตแพทย์จะบูรณะฟันซี่นั้นด้วยวัสดุชั่วคราว
  4. ผู้ป่วยจะได้รับการนัดเพื่อมาลองชิ้นงาน ตรวจด้านประชิด ความแนบของขอบวัสดุ และการกัดสบของฟันของคู่สบก่อนทำการยึดด้วยซีเมนต์ถาวร
  5. ทันตแพทย์นัดผู้ป่วยมาติดตามผล สอบถามอาการหลังจากการใช้งานของผู้ป่วย

ชนิดของอินเลย์และออนเลย์

วัสดุที่สามารถเลือกใช้ในการทำอินเลย์และออนเลย์ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ โลหะกับวัสดุที่สีเหมือนฟัน วัสดุโลหะส่วนมากจะเป็นวัสดุที่มีส่วนประกอบของทอง เพื่อต้องการความแข็งแรงและทนทานในการใช้งานปกป้องโครงสร้างฟันที่เหลืออยู่น้อยไม่ให้มีการแตกหัก ส่วนวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน (เรซินคอมโพสิต หรือพอร์ซเลน) จะเลือกใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยคำนึงถึงความสวยงามด้วย แต่วัสดุประเภทนี้มีข้อจำกัดในบริเวณที่มีแรงบดเคี้ยวสูงๆ เนื่องจากมีโอกาสเกิดการแตกหักได้สูงกว่าวัสดุประเภทโลหะ