วีเนียร์ (Veneer) หรือที่เรียกกันว่า “เคลือบฟันเทียมคือ กระบวนการเคลือบผิวฟันโดยใช้วัสดุที่มีลักษณะคล้ายเคลือบฟันธรรมชาติที่มีความบางและสีใกล้เคียงกับฟันมาติดบริเวณด้านหน้าฟัน เพื่อบูรณะฟันที่บิ่นหรือแตก โดยทันตแพทย์ต้องกรอแต่งฟันบ้างเล็กน้อยแต่ยังคงเหลือเคลือบฟันเพียงพอให้วีเนียร์ยึดอยู่ได้อย่างแข็งแรง

วีเนียร์ไม่เพียงช่วยในเรื่องของความสวยงามน่ามอง แต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟันที่บิ่นแตกด้วย โดยอายุการใช้งานของวีเนียร์นั้นสามารถอยู่ได้นานหลายปีหากได้ทำการรักษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคนไข้ดูแลรักษาวีเนียร์อย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ

วีเนียร์สามารถทำได้จากวัสดุ 2 ประเภท คือ

  1. เรซินคอมโพสิต วีเนียร์ที่ทำจากวัสดุนี้ให้สีเหมือนฟันธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายย่อมเยาแต่ไม่ถาวร เพราะวัสดุมีคุณสมบัติดูดสี ถ้าดื่มกาแฟ ชา หรือสูบบุหรี่ เมื่อเวลาผ่านไป สีของฟันจะเปลี่ยนไปอาจต้องมาเปลี่ยนชุดใหม่ โดยสามารถใช้เวลาทำเพียงครั้งเดียวเสร็จ
  2. พอร์ซเลน ข้อดีของพอร์ซเลนวีเนียร์คือ มีความสวยเงางาม เหมือนฟันธรมชาติ ไม่ดูดสี แต่มีราคาสูง มีความคงทนสูงหากไม่ได้ใช้งานฟันผิดประเภท งานวิจัยพบว่าเกิน 95% อยู่ได้นานเกิน 10 ปี ในการทำคนไข้ต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกจะทำการกรอแต่งหน้าฟัน แล้วพิมพ์ปากเพื่อส่งให้ Lab ทำชิ้นงานขึ้นมา โดยขณะที่รอชิ้นงานตัวจริง ทันตแพทย์จะทำวัสดุบูรณะชั่วคราวไปให้ หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ จึงกลับมายึดวีเนียร์ตัวจริง

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนทำวีเนียร์

ความจำเป็น ทางเลือกในการรักษา และค่าใช้จ่าย โดยปรึกษากับทันตแพทย์ถึงความจำเป็นในการทำวีเนียร์ว่าสามารถแก้ปัญหาของท่านได้หรือไม่ ถ้าทำได้ก็สอบถามถึงขั้นตอนกระบวนการรักษาให้เข้าใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แล้วนำมาประมวลเพื่อการตัดสินใจว่าจะทำดีหรือไม่

วิธีดูแลรักษาหลังทำวีเนียร์

  • แปรงฟันตามปกติทุกวัน วันละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม และใช้ไหมขัดฟันเพื่อกำจัดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟัน เพื่อป้องกันฟันผุใต้วีเนียร์
  • งดเคี้ยวหรือแทะอาหารที่มีความแข็งเกินไป อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเคลือบฟันวีเนียร์ได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกัดอาหารบริเวณฟันหน้าที่ทำวีเนียร์ไป
  • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุกๆ 6 เดือน