หลายคนคิดว่า ต้องแปรงฟันแรงๆ จึงจะสะอาด, การแปรงฟันแบบถูไปมาถูมา จะสะอาดดี, ต้องใช้แปรงขนแข็งๆ จะทำความสะอาดได้มากกว่า เหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสีย

     ต้นเหตุของอาการคอฟันสึก อาจมาจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี ใช้แปรงขนแข็งเกินไป หรือแปรงฟันแรงๆ นอกจากนั้นยาสีฟันที่มีผงขัดมาก หรือมีลักษณะหยาบมากๆ เมื่อใช้เป็นประจำ ก็ทำให้คอฟันสึกได้ง่ายเช่นกัน

     เมื่อคอฟันสึกก็จะก่อให้เกิดการทำลายของชั้นเคลือบฟันไปด้วย ทำให้ชั้นเนื้อฟันมีส่วนสัมผัสกับสภาพในช่องปากมากขึ้น พบบ่อยที่บริเวณคอฟันฟันกรามน้อย เพราะเป็นตำแหน่งที่นูนออกมาสัมผัสกับแปรงสีฟันมากที่สุด

ถ้าคอฟันสึกเพียงเล็กน้อยอาจไม่มีอาการ แต่ถ้าสึกมากผู้ป่วยอาจมีอาการเสียวฟันขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด เปรี้ยวจัด เย็นจัด หรือเสียวฟันขณะแปรงฟัน ซึ่งหากปล่อยให้ฟันสึกไปเรื่อยๆ โดยไม่รักษา ฟันจะสึกเข้าไปใกล้โพรงประสาทฟันมากขึ้นก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายได้

เราไม่ควรละเลยกับอาการคอฟันสึก เพราะอาการสามารถลุกลามรุนแรงได้ หากพบปัญหาคอฟันสึก ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจ ประเมินอาการ และรับการรักษาง่ายๆด้วยการอุดคอฟัน ซึ่งใช้วัสดุอุดที่มีสีเหมือนฟัน