เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปเมื่อแปรงฟันแล้วมีเลือดออกก็จะไม่กล้าแปรงฟัน หรือพยายามไม่ให้ขนแปรงสีฟันไปโดนเหงือก เพราะกลัวว่าจะมีเลือดออกมากขึ้น ในความเป็นจริงแล้วการที่มีเลือดออกเวลาแปรงฟันเกิดมาจากเหงือกบริเวณนั้นมีการอักเสบ เนื่องจากมีแผ่นคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่คอฟันใกล้กับเหงือกอยู่เป็นระยะเวลานาน ๆ คราบจุลินทรีย์เหล่านี้จะปล่อยสารพิษที่ทำให้เหงือกอักเสบ ถ้าอยากให้เหงือกหายเป็นปกติ ไม่มีอาการอักเสบ ก็ต้องกำจัดเอาแผ่นคราบจุลินทรีย์ออกให้หมด

โดยทั่วไปถ้าแปรงฟันแล้วเลือดออกบริเวณใด ให้แปรงฟันบริเวณนั้นให้มาก ๆ แปรงให้ถึงคอฟัน และให้รู้สึกว่าขนแปรงสัมผัสกับเหงือก ใน 1-2 วันแรกจะมีเลือดออกเวลาแปรงฟันแต่จะน้อยลงเรื่อย ๆ และเมื่อเข้าสู่วันที่ 3 จะไม่มีเลือดออกเวลาที่แปรงฟันอีกต่อไป เพราะเหงือกบริเวณนั้นเริ่มหายเป็นปกติแล้ว

ถ้ามีเลือดออกเวลาแปรงฟันแล้วเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ขนแปรงสีฟันโดนเหงือก ก็จะทำให้แผ่นคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ติดกับขอบเหงือกยังคงอยู่ เหงือกก็จะอักเสบอยู่ตลอดไป เพียงแต่ไม่มีเลือดออกให้เห็นเพราะไม่มีขนแปรงไปสัมผัสถูก ดังนั้น อาการเลือดออกเวลาแปรงฟันเป็นสัญญาณเตือนว่า เราแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอถึงขอบเหงือก