จัดฟัน Orthodontics (braces)

บริการจัดฟันของเรามีรองรับทุกระดับความต้องการของคุณดังนี้
จัดฟันแบบใส Invisalign (Full, Lite, i7)
จัดฟันแบบ DAMON (Q, Clear)
– จัดฟันแบบเซรามิก
– จัดฟันแบบเหล็ก