ปริทันตวิทยา (Periodontics)

ให้บริการรักษาโรคเหงือกอักเสบ และปริทันต์อักเสบ โดยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน รวมถึงรักษาภาวะติดเชื้อบริเวณเหงือกและอวัยวะรอบฟัน