ฟันเทียม (Dentures)

ให้บริการรักษาใส่ฟันเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาการบดเคี้ยวและความสวยงามให้ผู้ป่วย บูรณะให้ผู้ป่วยใช้งานได้ ทั้งผู้ป่วยที่ไม่มีฟัน ฟันแตก หรือฟันที่รักษารากฟันเรียบร้อยแล้ว