รักษาคลองรากฟัน

การรักษาคลองรากฟันมีความจำเป็นในกรณีที่เกิดฟันผุ ฟันแตก หรือฟันหัก จนถึงโพรงประสาทฟัน คุณหมอจะทำการรักษาโดยการกรอเปิดเข้าไปที่บริเวณโพรงประสาทฟัน และกำจัดเนื้อเยื่อประสาทฟันที่อักเสบหรือตายออก แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อโรคในคลองรากฟันเพื่อเป็นการทำความสะอาด สุดท้ายจึงอุดคลองรากฟัน

ฟันที่ผ่านการรักษารากฟันแล้ว ควรได้รับการบูรณะอย่างถาวรด้วยออนเลย์ หรือเดือยฟันและครอบฟัน แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละกรณีอย่างถาวรต่อไป

 

root canal procedure where the pulp chamber is filled

 

root canal procedure where a metal or plastic rod is placed is placed to retain the core

 

root canal procedure where the tooth is restored using a crown or filling