ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ให้บริการรักษาทางศัลยกรรมที่เกี่ยวกับฟัน กระดูก และเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เช่น การถอนฟันอย่างยาก การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดฟันฝัง การตัดกระดูกเพื่อการใส่ฟันปลอม การผ่าตัดควักถุงน้ำ รวมถึงให้บริการรักษาบำบัดฉุกเฉิน เช่น การรักษาภาวะติดเชื้อในช่องปากและบริเวณข้างเคียง