สะพานฟัน (Bridges)

เห็นแค่ชื่ออาจสงสัยหรือนึกไม่ออกว่าสะพานฟันหน้าตาเป็นอย่างไร? คืออะไรกันแน่?
สะพานฟัน ก็คือฟันปลอมประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผงฟันมีจำนวนตั้งแต่ 3 ซี่ขึ้นไปยึดติดกัน โดยใช้วิธีการยึดติดสะพานฟันเข้ากับตัวฟันหลักที่อยู่ระหว่างช่องว่างฟันที่หายไปทั้งสองข้างในลักษณะเดียวกับการครอบฟัน ก่อนอื่นคุณหมอจะต้องทำการกรอฟันหลักที่จะใช้เป็นฐานยึดกับตัวสะพานฟันทั้งสองข้าง (2 ซี่ซ้าย-ขวา) เสียก่อน จากนั้นจะทำการพิมพ์ปากคนไข้เพื่อส่งไปให้แล็บผลิตตัวสะพานฟัน เมื่อชิ้นงานเสร็จส่งกลับมาตรวจสอบดูว่าใส่เข้ากับฟันคนไข้ได้ไม่มีปัญหา จึงยึดติดสะพานฟันเข้ากับฟันของคนไข้อย่างถาวรเป็นขั้นตอนสุดท้าย

 

Missing teeth

 

A bridge is placed on implants
After the bridge is placed