#ระบบปลอดเชื้อ

         คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทำฟัน เพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อที่ไม่พึงประสงค์ในขณะทำฟัน คลินิกทันตกรรมสไมล์เซ็นเตอร์ใช้เครื่องทำความสะอาดหัวกรอฟัน DAC Universal ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหัวกรอฟันได้อย่างซอกซอนลึก สามารถชำระล้างคราบเลือด และบรรดาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามซอกมุมต่างๆ ภายในหัวกรอได้อย่างสะอาดหมดจดทั้งภายนอกและภายใน ทำให้มั่นใจในความสะอาดปลอดเชื้อได้ 100% ด้วยความร้อนจากไอน้ำในการฆ่าเชื้อสูงถึง 134 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังช่วยร่นระยะเวลาการนำหัวกรอกลับมาใช้งาน ทำให้งานในคลินิกนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย นอกจากนั้น เรายังควบคุมดูแลความสะอาดภายในคลินิกอย่างเข้มงวด จัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการทำฟันที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วอย่างดีและระมัดระวังการปนเปื้อนสูงสุด จึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่มารับบริการจะได้รับความปลอดภัยจากการติดเชื้อที่ไม่พึงประสงค์อย่างแน่นอน ✨