โปรดทราบว่าค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการและความซับซ้อนของเคสการรักษาในแต่ละเคส คุณสามารถสอบถามค่าบริการที่ใกล้เคียงความเป็นจริงได้จากทันตแพทย์และพนักงานเมื่อทันตแพทย์ได้ทำการตรวจและให้คำปรึกษาแก่คุณแล้ว

ตรวจและให้คำปรึกษา

การให้ปรึกษาทางทันตกรรม ฟรี
การตรวจและการประเมินสภาพช่องปากทั้งปาก และวางแผนการรักษา 2,000
แบบจำลองฟัน 1,000

ภาพถ่ายรังสี (เอกซเรย์)

ภาพถ่ายรังสีภายในช่องปาก 200
ภาพถ่ายรังสีภายนอกช่องปาก panoramic / cephalometric 1,000
ภาพถ่ายรังสี CT 3 มิติ 3,500 – 5,000

การป้องกัน

การขูดและขัดฟันในเด็ก 800
การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในเด็ก (รวมขัดฟัน) 800
การขูดและขัดฟันในผู้ใหญ่ 1,000 – 1,500
การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในผู้ใหญ่ (รวมขัดฟัน) 1,000
การเคลือบหลุมร่องฟัน 500
การบูรณะฟันด้วยเรซินเพื่อป้องกัน 1,000

อุดฟัน

การอุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 800 – 1,400
การอุดฟันน้ำนมด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ 900 – 1,500
การบูรณะฟันน้ำนมด้วยครอบฟันชนิดเรซินคอมโพสิต 3,000
การอุดฟันแท้ด้วยอมัลกัม 1,000 – 2,500
การอุดฟันแท้ด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ 1-3 ด้าน 1,000 – 2,000
การอุดฟันแท้ด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ 4 ด้านหรือมากกว่า หรือถึงมุมปลายฟันหน้า 2,500 – 4,000
การบูรณะฟันด้วยอินเลย์-ออนเลย์โลหะ 10,000 – 12,000
(depending on surfaces)
การบูรณะฟันด้วยอินเลย์-ออนเลย์ชนิดพอร์ซเลน 10,000 – 15,000
(depending on types & surfaces)
การบูรณะฟันด้วยอินเลย์-ออนเลย์ชนิดเรซินคอมโพสิต 7,000 – 8,000
(depending on surfaces)
การใส่ครอบฟัน/แถบรัดชั่วคราว (กรณีฟันหัก) 1,000

ฟอกสีฟันและเหงือก

การฟอกสีฟันที่มีชีวิตระบบซูม (Philips Zoom) 12,000
การฟอกสีฟันที่มีชีวิตระบบซูม (Philips Zoom) แบบทำที่บ้าน 4,000 – 7,000
การฟอกสีเหงือก (ต่อบริเวณ) 3,000 – 3,500

จัดฟัน

จัดฟันแบบใส Invisalign – Comprehensive (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) 180,000
จัดฟันแบบใส Invisalign – Moderate (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) 160,000
จัดฟันแบบใส Invisalign – Lite (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) 120,000
จัดฟันแบบใส Invisalign – i7 (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) 49,000 – 79,000
จัดฟันแบบเหล็กติดแน่น 48,000 – 60,000
จัดฟันแบบเซรามิกติดแน่น 65,000 – 85,000
จัดฟันแบบดามอนคิวติดแน่น 70,000 – 80,000
จัดฟันแบบดามอนเคลียร์ติดแน่น 80,000 – 90,000
เครื่องมือคงสภาพฟัน (ต่อชิ้น) 3,000
แบบจำลองฟัน 1,000

ศัลย์

ถอนฟันน้ำนม 800
ถอนฟันแท้ 1,000 – 2,000
ผ่าตัดฟันคุดโดยไม่ต้องกรอกระดูกและฟัน (Soft Tissue Impaction) 3,500 – 5,000
เสริมสันกระดูก (Ridge Augmentation) 5,000
ปลูกกระดูกขากรรไกร (ไม่รวมค่ากระดูก) 10,000 – 12,000
ค่ากระดูก (ต่อกล่อง – โดยปกติจะใช้หนึ่งกล่อง) 5,000
สเตนท์ศัลยกรรม 2,000

ฝังรากฟันเทียม

Straumann Roxolid SLActive 63,000
SICvantage 40,000
ครอบฟันมาตรฐาน 25,000

ครอบฟันและวีเนียร์

ครอบฟัน
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันกระเบื้อง Emax 16,000++
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันกระเบื้อง Zirconia 25,000++
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้องชนิดโลหะไร้สกุล 10,000++
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะ Palladium เคลือบกระเบื้อง 16,000++
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้องชนิดโลหะมีสกุล 20,000++
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้องชนิดโลหะมีสกุลอัตราส่วนสูง 23,000++
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะไร้สกุล 10,000+
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะ Palladium 16,000++
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะมีสกุล 15,000++
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะมีสกุลอัตราส่วนสูง 18,000++
วีเนียร์
การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดเรซิน ลามิเนต 6,000++
การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดกระเบื้อง ลามิเนต – Empress 12,000++
การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดกระเบื้อง ลามิเนต – Emax 15,000++
การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดกระเบื้อง ลามิเนต – Lumineers 25,000++
ครอบฟันชั่วคราว
การบูรณะฟันด้วยครอบฟันชั่วคราว 8,000
การใส่ครอบฟัน/แถบรัดชั่วคราว (กรณีฟันหัก) 1,000
การรื้อและซ่อมครอบฟัน
การรื้อครอบฟัน 1,000++
การรื้อเดือยฟัน (ไม่รวมการรักษารากฟัน) 2,000
การยึดชิ้นอุดฝังที่หลุดกลับเข้าที่เดิม 1,000++
การยึดครอบฟันที่หลุดกลับเข้าที่เดิม 1,000++
การซ่อมครอบฟัน 800
เดือยฟันและก่อแกนฟัน
การบูรณะฟันด้วยเดือยฟันชนิดเหวี่ยง 4,000 – 6,000
การบูรณะฟันด้วยเดือยฟันสำเร็จรูป รวมกับการก่อแกนฟัน 3,500

ทันตกรรมประดิษฐ์

การใส่ฟันเทียมเต็มส่วน (ต่อชิ้น) 18,000 – 25,000
การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (ต่อชิ้น) 2,500++
การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ (ต่อชิ้น) 18,000++
การซ่อมฐานฟันเทียมทั้งปาก 2,000
การซ่อมฐานฟันเทียมอคริลิก ของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 800
การเสริมฐานฟันเทียมทั้งปาก โดยทำในปาก 3,500
การเปลี่ยนฐานอคริลิกสำหรับฟันเทียมทั้งปาก 6,000
การใส่สะพานฟันถอดได้ 7,000

รักษารากฟัน

รักษารากฟันในเด็กบางส่วน (ฟันน้ำนม) 2,000
รักษารากฟันในเด็กทั้งส่วน (ฟันน้ำนม) 3,000
การอุดคลองรากฟันหน้า (ไม่รวมการบูรณะฟัน) 7,500 – 8,500
การอุดคลองรากฟันกรามน้อย (ไม่รวมการบูรณะฟัน) 9,000 – 11,000
การอุดฟันคลองรากฟันกราม (ไม่รวมการบูรณะฟัน) 11,000 – 14,000
การอุดคลองรากฟัน retreatment ในฟันหน้า 9,000 – 10,000
การอุดคลองรากฟัน retreatment ในฟันกรามน้อย 10,000 – 12,000
การอุดคลองรากฟัน retreatment ในฟันกราม 12,000 – 15,000
การตัดปลายรากฟัน ในฟันหน้า 1 ซี่ 5,000
การแยกฟันโดยใส่แผ่นยางกันน้ำลาย 400
ดึงโพรงประสาทฟันฉุกเฉิน 1,000

ปริทันต์

เกลารากฟันและรักษาโรคเหงือก 2,000
ผ่าตัดเพิ่มความสูงของฟัน 5,000
ตัดแต่งเหงือก 5,000
ผ่าตัดเหงือกเพื่อการรักษา 5,000

อื่นๆ

เครื่องกันการนอนกัดฟัน 5,000
พิมพ์ปาก 1,000