การบูรณะฟันด้วย CEREC คืออะไร?

CEREC คือเทคโนโลยีที่ทันตแพทย์ใช้ในการบูรณะฟันให้กับคนไข้ โดยใช้เครื่องสแกนฟันแบบดิจิทัลร่วมกับระบบ CAD/CAM ในการผลิตชิ้นงานสำหรับการบูรณะฟันด้วยวัสดุประเภทเซรามิก เช่น ครอบฟัน วีเนียร์ อินเลย์ และออนเลย์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ทำให้คนไข้สามารถได้รับการบูรณะฟันให้แข็งแรง ทนทาน และสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติในการนัดหมายกับทันตแพทย์เพียงแค่ครั้งเดียว

CEREC เหมาะกับใคร?

การบูรณะฟันด้วย CEREC เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียโครงสร้างฟันจากฟันผุ ฟันแตก ฟันร้าว หรือมีฟันที่ผ่านการรักษารากฟันมาก่อน และจำเป็นต้องได้รับการบูรณะด้วยครอบฟัน สะพานฟัน ออนเลย์ หรือ วีเนียร์ ซึ่งโดยวิธีปกติทั่วไปนั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน และผู้ป่วยจะต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อย 2-3 ครั้ง ในปัจจุบันเทคโนโลยีทันตกรรมแบบดิจิตัล ด้วยเครื่องสแกนช่องปากและเครื่องกลึงเซรามิกระบบ CEREC สามารถสร้างครอบฟัน สะพานฟัน ออนเลย์ และวีเนียร์ เพื่อการบูรณะฟันที่เหมือนธรรมชาติในการรักษาเพียงครั้งเดียว

ข้อดีของ CEREC คืออะไร

ข้อดีของการบูรณะฟันด้วยระบบ CEREC คือ ช่วยประหยัดเวลาของผู้ป่วยได้มาก สามารถทำให้เสร็จได้ในวันเดียว วัสดุมีความแข็งแรงและสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

ขั้นตอนการบูรณะฟันด้วย CEREC

  1. หลังจากที่คนไข้ได้รับการตรวจฟันและทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่มีปัญหามีความเหมาะสมจะบูรณะ ทันตแพทย์จะทำการกรอเตรียมฟันเพื่อให้ฟันมีรูปร่างที่เหมาะสม และทำการสแกนฟันด้วยเครื่อง CEREC ขั้นตอนนี้เป็นการทดแทนการพิมพ์ฟันด้วยซิลิโคนแบบดั้งเดิม ซึ่งคนไข้มักจะรู้สึกไม่ชอบ
  2. จากนั้นทันตแพทย์จะออกแบบชิ้นงานเซรามิกโดยใช้ซอฟท์แวร์ CEREC เพื่อให้ได้ชิ้นงานสำหรับบูรณะฟันที่มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมสวยงาม และสั่งกลึงชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงเซรามิกความละเอียดสูง
  3. หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนำชิ้นงานมาลองใส่บนฟันของคนไข้ อาจมีการปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อให้แนบสนิทและทำการยึดติดชิ้นงานด้วยเรซินลงบนฟัน

ด้วยขั้นตอนเท่านี้ คนไข้ก็สามารถได้รับการบูรณะฟันที่ทั้งสวยงามและแข็งแรงภายในการนัดหมายกับทันตแพทย์เพียงแค่ครั้งเดียว