สำหรับคนที่สูญเสียฟันไปจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันผุจนสูญเสียเนื้อฟันมากและถอนฟันออก ฟันโยกจากการเป็นโรคเหงือกและเกิดการทำลายของกระดูกรอบๆ รากฟัน ในกรณีเหล่านี้การใส่รากฟันเทียมเป็นวิธีที่สามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด ทั้งประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร และในด้านความสวยงาม อีกทั้งยังช่วยคงสภาพของกระดูกขากรรไกร และไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติข้างเคียงเพื่อยึดติดฟันปลอมแบบถอดได้