รากฟันเทียม คือ วัสดุที่ฝังลงในกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป